Ingen bestämmer över din kropp

Att återhämta sig från att ha varit med om en våldtäkt kan ta många år, om såren överhuvudtaget läker alls. Det är viktigt att samhället sluter upp för den som blivit utsatt för övergrepp.

Många män var det vars övergrepp på kvinnor blev vida känt i samband med me too-året 2017. I många olika branscher gick kvinnor, för det var i regel kvinnor, ut med hur de på olika sätt blivit systematiskt trakasserade eller till och med våldtagna under en längre tid. Martin Timell och Soran Ismail var två anklagade män som uppmärksammades av media, men ingen av dem blev fällda. Det innebär naturligtvis inte per automatik att en våldtäkt inte ägt rum, utan enbart det faktum att man inte lyckats bevisa att så har skett. Dessa två tv-kändisar var långt ifrån de enda som anklagades, och många andra blev också fällda.

Nej betyder alltid nej

Även om det kan ta lång tid för sådana som Martin Timell eller Soran Ismail att återhämta sig från anklagelserna, så är det ingenting mot vad någon som faktiskt har blivit utsat för övergrepp behöver stå ut med. För resten av deras liv ska en sådan person leva med stressen av att en man höll ner hens armar, höll för hens mun och lade sig själv på hen innan han trängde in i personen. Han hade tagit sig friheten att bestämma över någon annans kropp. Ingen har någonsin rätt att ta på sig det tolkningsföreträdet. Ett nej är alltid ett nej. Alltid.