Kontakta en rörmokare för en stamspolning i Göteborg

Det finns alltid saker att oroa sig för som husägare och detta gällande kostnader om något skulle gå sönder. Kort sagt, man är som husägare den som betalar och det gör att en bättre planering krävs. Det vill säga – äger du ett hus i Göteborg så är det också upp till dig att underhålla och se till att ditt hus är i bästa möjliga skick.

En gemensam skräck gäller vattenskador och här kan vi peka på tre stycken områden där man bör vara extra vaksam kring sådana. Först och främst så gäller det taket på ditt hus i Göteborg; börjar det läcka in vatten från ditt tak så kommer detta att kunna skapa vatten, – fukt- eller mögelskador och detta är något som i många fall kräver att du anlitar en takläggare. Det är svårt att som lekman upptäcka problem på taket i tid och därför så bör man anlita ett proffs för att se över vilket skick taket håller. Detta är något som man kan göra ungefär vartannat år.

Område nummer två gäller den andra delen av huset – grunden – och den tar liksom taket emot mycket stryk från naturlen. Regnvatten, snö och vatten från jorden nöter på husgrunden och här gäller det att hålla lite extra koll. Går du ner i källaren till ditt hus i Göteborg så kan du se över om det börjat lossna färg från väggar eller golvet, om det syns fuktfläckar eller om det luktar unket – mer än det normalt gör i en källare. Samtliga dessa faktorer är tecken och varningsignaler på att du bör kontakta en dräneringsman i Göteborg och få en grundligare undersökning genomförd.

En rörmokare behövs

Område nummer tre då? Här behöver du kontakta en rörmokare i Göteborg för det gäller nämligen de rör och ledningar som löper på insidan av ditt hus. Fel på dessa kan du – av förklarliga skäl – inte upptäcka på egen hand utan där behöver du hjälp av rörmokare som med hjälp av moderna instrument genomför en grundlig undersökning.

Däremot så kan du – liksom vid källaren – hålla utkik efter varningssignaler och vid upptäckt av dessa ringa en rörmokare. Skulle det som exempel på sådana ofta bli stopp i avloppen, lukta konstigt i diskhon, bubbla ur densamma eller där du ser att vattnet rinner undan långsammare än vanligt så bör du ringa en rörmokare.

Varför? Jo, för att där kan det komma att behövas en stamspolning och det är något som kan spara dig mycket pengar i slutändan. En stamspolning utförs av en rörmokare, den går fort och den säkerställer att dina rör och ledningar håller för en längre period. Kostnaden för en stamspolning av en rörmokare i Göteborg ligger mellan 2-5000 kronor och ska ses som en riktig investering.

Publicerat den
Kategoriserat som Rörmokare

Entresol – ett smidigt sätt att öka utrymmet

Hur kan man både äta kakan och ha den kvar? Företag i en växande fas ställs ofta inför ett vägskäl: ska man fortsätta som vanligt eller ska man satsa och bygga ut lokalerna och därmed också, potentiellt, kunna växa ytterligare? Man ska veta att en utbyggnad av exempelvis lagerlokaler dels inte sker i en handvändning – de byråkratiska kvarnarna ska mala i sin makliga takt – och att det dels också kostar en massa pengar.

Genom att istället förändra i de befintliga lokalerna och investera i entresol kan man, just det – både äta kakan och ha den kvar. Entresol är ett effektivt, smidigt och prisvärt sätt att öka lagerutrymmet i de existerande lokalerna.

Vad är då entresol? Lösningen är långt ifrån ny utan det har använts sedan den italienska renässansen och då under namnet Mezzanin – som fortfarande används inom arkitektur. Det handlar om att man utnyttjar takhöjden i en lokal. Många ser golvet som den enda tillgängliga ytan att använda – men genom entresol så får man istället två stycken golvytor. Tänk dig effekten av en våningssäng: du frigör ett utrymme nedanför och har fortfarande en plats att sova i. Entresol bygger på samma geniala princip.

Hitta entresol för er verksamhet

Givetvis så handlar den stora utmaningen om att hitta entresol och en lösning som verkligen passar den egna verksamheten också. Alla lokaler bjuder olika utmaningar och har olika förutsättningar, det är en sak att tänka på. En annan handlar om att alla verksamheter också har unika behov.

Dessa två frågor måste besvaras och därför är en nyckel att hitta en leverantör som A) kan sätta sig in i era nyckelfrågor och B) kan skräddarsy en lösning vad gäller entresol för just er. Rätt lösning kommer att skapa en bättre arbetsmiljö, ge er ett ökat lagerutrymme och skapa ett bättre flöde genom hela verksamheten. Fel lösning kan ge motsatt effekt. Ta er tid att hitta rätt leverantör!

Läs mer om entresol på denna sajt: entresolplan.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Företag

Hyra ut hus – tänk på detta

Funderar du på att hyra ut hus och genom detta få in lite extra pengar? I större städer ser man att det finns alla möjligheter att göra just detta. Bostadsmarknaden i exempelvis Stockholm är i det närmaste absurd. Priserna ligger på orimliga nivåer och köerna för att få hyreskontrakt i förstahand slingrar sig fram i tusental.

Det gör att en andrahandsmarknad blir viktig och att detta även inkluderar vanliga villaägare. Det kan handla om att hyra ut hus på långtid, att man hyr ut hus under en kortare period – men även att man exempelvis hyr ut delar av huset eller en biarea som exempelvis ett Attefallshus.

Har du nyligen sett att barnen lämnat bostaden och har ett hus som känns för stort – ja, då kan exempelvis en inredd källare vara en perfekt del att hyra ut. Det ger ett fint klirr i kassan och det gör dessutom att du hjälper någon annan på traven.

Hur mycket är rimligt att begära i hyra?

Den första – och kanske största – frågan handlar om hur mycket pengar man kan begära i hyra? Det finns regler att förhålla sig till även som villaägare. Till skillnad mot en bostadsrättsinnehavare som vill hyra ut i andra hand så behöver man inget godkännande – men för den sakens skull så är det inte Vilda Västern och en fri marknad det handlar om.

Det man ska tänka på är att hyran inte ska överstiga de kapital och driftkostnader man har. Hur man räknar ut detta kan man få hjälp med – och den hjälpen rekommenderas också att man tar. Det finns ingen anledning att chansa i den frågan och exempelvis riskera en upptaxering. Ta de säkra före det osäkra.

Hitta rätt hyresgäst

En annan fråga gäller givetvis även hyresgäst. Det finns all anledning att ta hjälp även där. Att gå via en förmedling på nätet skapar en trygghet. Din villa läggs ut och de som vill hyra den är samtliga verifierade och kontrollerade. Utöver detta så kan man även få hjälp med avtalsskrivning, med försäkringsfrågor – vilken typ av försäkring måste man ha om man hyr en villa i andrahand? – samt vid andra juridska spörsmål och frågor som dyker upp; exempelvis gällande uppsägningstid och annat.

Man rekommenderas även att som uthyrare göra en besiktning av villan innan man börjar hyra ut den. Det ger en trygghet för både dig och din framtida hyresgäst. Du kan aldrig hävda att en gammal skada tillkommit under hyrestiden – och hyresgästen kan å sin sida inte hävda det motsatta. Genom en besiktningsman så skapas trygg- och säkerhet. En riktigt bra investering.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Optimera ditt hem med hjälp av elektriker

Hur ser elen ut i ditt hem i Stockholm – och skulle man kunna göra saker och ting på ett lite bättre sätt? Frågan är relevant sett till att vi idag ser en kraftig ökning vad gäller förbrukning av el och att vi samtidigt också ser att elpriserna stiger. Detta skapar en situation där vi måste anpassa våra elsystem både i syfte att klara av de nya behoven, men även skapa vägar för att bli lite mer smarta i vårt användande av elektriska apparater. Hur mycket el förbrukar du? En elektriker i Stockholm kan hjälpa dig att komma till bukt med problemen och samtidigt också göra ditt hem lite säkrare.

Ser man till hur en vanlig familj agerar så handlar det om att en sådan idag använder el till egentligen allt. Vi kollar på tv, vi använder mobiler, vi använder datorer och vi har utöver detta också en massa annat som drar ström. En given fråga som bör ställas i detta handlar om hur din villa i Stockholm egentligen är mottaglig för detta? I många fall så lurar nämligen uppenbara faror bakom väggarna. Elsystemen är dåligt rustade för att klara av de ökade kraven och samtidigt så kan exempelvis ledningar som löper på insidan av huskroppen vara i ett extremt dåligt skick: något som ökar riskerna för överhettning och för bränder.

En elektriker i Stockholm kan genom en elbesiktning ge dig ett tydligt svar på alla dessa frågor och samtidigt också uppgradera ditt elsystem så att det – på ett säkert sätt – kan klara av de behov du har. Detta samtidigt som du får ett lättskött system med exempelvis vipp-säkringar och med jordfelsbrytare som slår ut så fort någonting är fel. Detta ger dig en trygghet och det sker också till en låg kostnad.

En elektriker i Stockholm ger dig ett bekvämare hem

Det finns även bekvämligheter i detta. Hur ser det ut med uttag hemma hos dig? Du känner garanterat igen dig i beskrivningen om att alla uttag – i synnerhet i köket – är upptagna och att alla, gärna samtidigt, behöver ladda sin mobiler? Detta problem kan enkelt lösas av en elektriker som sätter in nya uttag som verkligen optimeras utifrån era behov. Det ger dessutom ett mer stilrent kök då exempelvis sladdar kan gömmas undan på ett elegant sätt.

Elbilen är en annan fråga som tarvar en elektriker. Var tredje bil som säljs idag är en elbil och detta är något som bara kommer öka för varje år som går. Väljer du en elbil så blir laddningen av denna naturligtvis en avgörande punkt. Ditt eget hem måste kunna erbjuda lejonparten av laddningen och då gärna nattetid. Genom en laddbox så får du en säker, stabil och effektiv laddning av din nya bil. Men, installationen av denna laddbox måste alltid ske av en behörig elektriker – och dessutom så måste det säkerställas av det elsystem du har idag klarar av den nya anspänningen. Funderar du på elbil – se alltid till att engagera en elektriker på ett tidigt stadie!

Publicerat den
Kategoriserat som El

Advokatbyrå Göteborg – så hittar du rätt

Det kan finnas många olika anledningar till varför man måste komma i kontakt med en advokatbyrå i Göteborg. Man kanske behöver juridisk konsultation i någon fråga, man kanske behöver hjälp för att hitta en konstruktiv lösning i samband med en affärsuppgörelse eller också så handlar det om att man behöver en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.

Beroende på situation så finns också val att göra. Olika advokatbyråer i Göteborg har också olika specialiteter. De flesta kan givetvis åta sig de flesta juridiska ärenden, men det handlar dock även om att man specialiserar sig och blir lite vassare än sina konkurrenter inom vissa juridiska områden och fält.

Viktigt med rätt advokat

Här kan man exempelvis peka på mer klassiska brottmål och där vi ponerar att du är misstänkt för ett brott där straffskalan säger att du riskerar minst sex månader i fängelse vid en fällande dom. Detta ger dig rätten till en offentlig försvarare. En sådan kan utses dig av Tingsrätten – men du har också rätt att överklaga advokaten som tilldelas dig och istället välja en offentlig försvarare själv.

Det innebär konkret att du kan kontakta en advokatbyrå i Göteborg, fråga en specifik advokat anställd där om denne vill agera din offentliga försvarare och vid ett jakande svar också meddela Tingsrätten detta. Det är ytterst sällan en sådan ansökan avslås – principen om att alla har rätt till ett försvar i Sverige är grundmurad och något som hela vårt rättssamhälle vilar på.

Kostnaden för din advokat kan täckas av staten

Kostnaden för en offentlig försvarare täcks av staten och du som misstänkt betalar ingenting om du blir frikänd. Skulle du däremot bli dömd för det brott du misstänks för så blir du återbetalningsskyldig till staten – den advokat du anlitat har redan fått betalt – och huruvida du ska betala tillbaka hela beloppet eller delar av det baseras på din inkomst. Genom att välja en advokat från en advokatbyrå i Göteborg som du vet är skicklig och kunnig inom brottmål som din offentlige försvarare så ger du dig själv en större chans till en fällande dom. Samma sak gäller givetvis vid andra ärenden och tvister.

Man kan givetvis även välja att anlita en advokat även om denne inte fungerar som en offentlig försvarare och där man, genom detta, får betala arvodet ur egen ficka. I många fall finns det ett skydd – rättsskyddet – som kan tillämpas vid tvistemål. Rättsskyddet finns inkluderad i hemförsäkringen och beroende på hur den ser ut så kan man också få betala mer eller mindre pengar själv. Det finns en självrisk och sedan finns också ofta ett tak för hur mycket en advokat får kosta. Ett råd i detta är att se över din hemförsäkring och hur rättsskyddet ser ut. Man vet aldrig när man kan komma att behöva anlita en advokatbyrå i Göteborg.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Badrumsrenovering Stockholm – frågor och svar

En badrumsrenovering står överst på många privatpersoners önskelista då det kommer till förändringar i hemmet. Oavsett om man bor i en villa eller i en bostadsrätt – och oavsett storlek på bostaden – så blir badrummet en väsentlig del av levnadsstandarden. Det är en plats som rinner över på övriga bostaden och som höjer intrycket – och värdet. 

Det senare är intressant i sammanhanget och faktiskt något att vara vaksam på. I Stockholm finns en het bostadsmarknad och säljare tar ofta till vissa knep för att nå maximal vinst. En badrumsrenovering i Stockholm kan därför ske i ett mer spekulativt syfte och för att få igång ett större intresse för en bostad. Det innebär att vissa genvägar kan ha tagits och att man som köpare bör vara försiktig i detta. Har en badrumsrenovering i Stockholm skett nära inpå en försäljning – se alltid till att få veta vilken firma som utfört jobbet samt om det finns dokumentation att ta del av. Det senare är viktigt: om något blir fel så måste du ha dokumentation för att få rätt av försäkringsbolaget. 

De allra flesta väljer emellertid en badrumsrenovering av andra skäl och för att, helt enkelt, få ut det där lilla extra av den egna bostaden. Projektet är dock av en mer komplex karaktär än andra renoveringar och det kommer en hel del frågor på köpet. Vi tänkte här gå igenom några vanliga sådana och ge svar på dessa. Enligt följande: 

Fråga: Hur mycket kostar en badrumsrenovering i Stockholm?

Svar. Kostnaden för en badrumsrenovering handlar om en mängd olika faktorer. Vilket material väljer du? Hur mycket kan du göra själv? Vilket företag anlitas för jobbet? Hur stor yta ska renoveras och handlar det om mindre insatser eller om en total badrumsrenovering? Mellan tummen och pekfingret så brukar en rimlig summa att räkna på vara som minst 10.000 kronor/kvm. Kom även ihåg att Rot-avdraget kan användas och att det ger dig en skatterabatt på 30% av den totala arbetskostnaden. 

Fråga: Vad är viktigt att tänka på?

Svar: Till skillnad mot andra renoveringar så finns inte alls samma möjligheter att ändra sig under resans gång. Viktigt är därför att du vänt på alla stenar och verkligen bestämt dig vad gäller planlösning, färger och material. Annars kan det bli väldigt dyrt! 

Fråga: Vilken entreprenadform är bäst vid en badrumsrenovering? 

Svar: I någon mån måste du ta professionell hjälp. En badrumsrenovering innebär att du kommer i kontakt med vatten, fukt och elektricitet och att minsta felhantering både kan vara livsfarligt och bära enorma kostnader. Rådet är att du tar så mycket hjälp som möjligt. Exempelvis totalentreprenad är gångbart i samband med att badrum renoveras. Det innebär att en och samma firma sköter alla moment som rör renovering. Det borgar för högre säkerhet, effektivare jobb och lägre kostnader. 

Fråga: hur hittar jag rätt företag för en badrumsrenovering i Stockholm? 

Svar: Se till att undersöka alla företag du tar in offerter från. Hur länge har man varit verksamma, vilka garantier ger man, vilka behörigheter och yrkesbevis finns och var har man tidigare arbetat? Ju fler stenar du vänder på, desto säkrare är det. Se till att aldrig betala i förskott. Du betalar när jobbet är färdigställt och besiktigat – aldrig i förskott.

Hitta dina solceller i Västerås

Det produceras solceller i Västerås precis som det gör i många andra orter. Bor du i närheten av Västerås och behöver solceller så är det ju en självklarhet att anlita ett bolag i närområdet.

Du kanske frågar dig om det är smart att använda solceller och om det kommer att löna sig. Men saken är den att det blir lönsamt på sikt. Och med lönsamt menas inte bara ekonomisk lönsamhet utan även klimatsmart lönsamhet. Det blir mer hållbart att leva om alla drar sitt strå till stacken. Genom att investera i solceller i Västerås kan du bidra till att miljön blir bättre. Det innebär att energiförsörjningen inte behöver tas från jordens inre, eller att några vackra forsar måste användas för att skapa vattenkraft. Med solceller använder du helt enkelt solens starka strålar och omvandlar dem till solenergi. Bättre kan det knappast bli.

Med solceller i Västerås ger du dig och andra mångfaldigt tillbaka

För att du ska kunna få bidrag till din solcellsanläggning behöver du ansöka om det. Är det en stor maskinpark du tänker hålla igång kan det nog blir några kronor. Är det några celler du tänker installera på ditt tak för att dryga ut elförbrukningen kommer det nog inte inbringa någon ersättning eller något bidrag. Men du kommer få mångfaldigt tillbaka en vacker dag. Man brukar räkna med att efter en period på tio år kommer det att rassla till i plånboken och du märker att din investering börjar ge tillbaka allt du lagt ut och mer därtill.

BAM-utbildning som är viktig

Bättre ArbetsMiljö är vad BAM-utbildning handlar om. Kursen är ett tillfälle för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud att lära sig mer och fundera på vad de kan förbättra i sin arbetsmiljö.

Det är naturligtvis chefens ansvar att se till att det är en bra arbetsmiljö på en arbetsplats eller ett företag. Men alla måste hjälpa till och då är en BAM-utbildning ett bra tillfälle att sitta ner och prata om vilka förbättringsmöjligheter man har.

Ett av syftena med kursen är att titta på de samverkansmöjligheter som finns på en arbetsplats där de fackliga representanterna spelar en viktig roll. Man behöver allas ögon och erfarenheter för att bli medveten om vilka risker som kan finnas och vad som kan bidra till ohälsa eller skador.

Det finns en tydlig lagstiftning kring arbetsmiljöfrågor och det är viktigt att känna till den. Framförallt för att undvika skador och olycksfall, men också för att undvika att få böter eller sanktionsavgifter om det skulle bli en inspektion.

Alla arbetsplatser har olika behov och risker men en BAM-utbildning ger grunderna

På en BAM-utbildning blandas de teoretiska avsnitten med grupp- och samarbetsövningar. Det ges mycket utrymme till diskussioner och man får tillfälle att lära av problem och lösningar som finns på andra arbetsplatser.

Kursen kräver inga förkunskaper men ger en gedigen utbildning i de lagar som styr den fysiska arbetsmiljön. En lika viktig bit är självklart att kunna hantera psykiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor och därför ges det mycket utrymme till den delen av arbetsmiljön också. En bra arbetsmiljö ger arbetsglädje.

Massor av markiser i Göteborg

Markiser i Göteborg kan du hitta lite överallt. Det är upp till dig att leta tills du hittar vad du söker. Alla har ungefär samma utbud. Du kan leta skillnader i pris och design som tilltalar dig.

Markiser är ett bra sätt att skydda hus och hem mot solen som flödar i Göteborg. När den lyser in genom din fönster kan den bleka tapeter eller färg. Är det så att du har en sittplats där du jobbar precis vid ett fönster kan det hindra dig från att se klart. En datorskärm och solljus går helt enkelt inte ihop. Likadant är det med en TV-skärm.

Det finns massor med olika sorters markiser att finna i Göteborg och dess omnejd. Men har du frågat dig om det verkligen är en markis du behöver? Det finns ju andra solskydd som kanske till och med är bättre just för den belägenhet du själv befinner dig i.

Göteborg är staden med både solskydd och många markiser

I Göteborg hittar du det du behöver när det gäller markiser och solskydd. För att du ska hitta vad som passar dig och ditt hus bäst är det smidigast att du åker till ett showroom där du konkret kan se hur de olika solskydden och markiserna ser ut. Du får hjälp med att förstå hur de fungerar och flera goda råd om vad som kan passa just dig och ditt hus. Det finns gott om markiser i Göteborg men kanske bara en som är den perfekta för dig.

Flyttfirma tog hand om flytten till Täby

Visst är det skönt att slippa tänka på hur sakerna ska flyttas från a till b. Särskilt om man själv inte har bil. Då är det tur att det finns en bra flyttfirma i Täby som tar hand om det tunga jobbet.

Karin hade äntligen tagit studenten och kunde lägga studietiden bakom sig. Nu skulle hon flytta hem och börja jobba på en firma i Täby. Det var inte med glädje hon såg fram emot de kommande veckorna. Allt som skulle fixas innan hon var på plats på hemorten.

Hur skulle hon få till det när hon inte hade bil? Kanske kunde hon låna bilen av mamma och pappa som hade en med dragkrok. Men hon kunde inte se sig själv köra med släp utan att få med sig både staket och lyktstolpar.

Flyttfirma hämtade utanför orten

Karin ringde ändå sin mamma då hon inte hittade en annan lösning och fick en överraskning som fick ögonen att tåras. Det visade sig att mamman hade anlitat en flyttfirma i Täby som skulle hämta alla hennes saker.

Som om det inte var nog lånade firman ut flyttkartonger. Mamman skulle ta med dem till Karin och hjälpa henne att packa. På flyttdagen lovade mamman att komma så att de tillsammans kunde städa ur lägenheten. Karins syster skulle släppa in flyttfirman så att de kunde ställa in sakerna i den nya lägenheten.

Karin kunde inte fatta att hon hade en så fantastisk familj som hjälpte henne, och en flyttfirma som hjälper med den långa och mödosamma flytten. Läs mer om flyttfirma på denna webbsida: flyttfirmatäby.se