Advokatbyrå Göteborg – så hittar du rätt

Det kan finnas många olika anledningar till varför man måste komma i kontakt med en advokatbyrå i Göteborg. Man kanske behöver juridisk konsultation i någon fråga, man kanske behöver hjälp för att hitta en konstruktiv lösning i samband med en affärsuppgörelse eller också så handlar det om att man behöver en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.

Beroende på situation så finns också val att göra. Olika advokatbyråer i Göteborg har också olika specialiteter. De flesta kan givetvis åta sig de flesta juridiska ärenden, men det handlar dock även om att man specialiserar sig och blir lite vassare än sina konkurrenter inom vissa juridiska områden och fält.

Viktigt med rätt advokat

Här kan man exempelvis peka på mer klassiska brottmål och där vi ponerar att du är misstänkt för ett brott där straffskalan säger att du riskerar minst sex månader i fängelse vid en fällande dom. Detta ger dig rätten till en offentlig försvarare. En sådan kan utses dig av Tingsrätten – men du har också rätt att överklaga advokaten som tilldelas dig och istället välja en offentlig försvarare själv.

Det innebär konkret att du kan kontakta en advokatbyrå i Göteborg, fråga en specifik advokat anställd där om denne vill agera din offentliga försvarare och vid ett jakande svar också meddela Tingsrätten detta. Det är ytterst sällan en sådan ansökan avslås – principen om att alla har rätt till ett försvar i Sverige är grundmurad och något som hela vårt rättssamhälle vilar på.

Kostnaden för din advokat kan täckas av staten

Kostnaden för en offentlig försvarare täcks av staten och du som misstänkt betalar ingenting om du blir frikänd. Skulle du däremot bli dömd för det brott du misstänks för så blir du återbetalningsskyldig till staten – den advokat du anlitat har redan fått betalt – och huruvida du ska betala tillbaka hela beloppet eller delar av det baseras på din inkomst. Genom att välja en advokat från en advokatbyrå i Göteborg som du vet är skicklig och kunnig inom brottmål som din offentlige försvarare så ger du dig själv en större chans till en fällande dom. Samma sak gäller givetvis vid andra ärenden och tvister.

Man kan givetvis även välja att anlita en advokat även om denne inte fungerar som en offentlig försvarare och där man, genom detta, får betala arvodet ur egen ficka. I många fall finns det ett skydd – rättsskyddet – som kan tillämpas vid tvistemål. Rättsskyddet finns inkluderad i hemförsäkringen och beroende på hur den ser ut så kan man också få betala mer eller mindre pengar själv. Det finns en självrisk och sedan finns också ofta ett tak för hur mycket en advokat får kosta. Ett råd i detta är att se över din hemförsäkring och hur rättsskyddet ser ut. Man vet aldrig när man kan komma att behöva anlita en advokatbyrå i Göteborg.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Man är inte ensam

Det finns tider i livet då man blir hårt drabbad. En svår tid man ska kunna ta sig igenom. Man känner sig ofta ensam och i vägen. Men man är inte ensam, det finns fler som går igenom en liknande sak.

Det märks på barnen att det har varit en jobbigare tid. Från en gång en så lycklig familj till bråk som tar över. Även fast man gjort det så bra som möjligt går det inte att undvika att barnen blir påverkade.

Med god kontakt med skolan får man hela tiden höra hur det är för barnet där. Det visar sig att många barn som går igenom en separation tar ut en del av det i skolan. Såklart vill man finnas där och göra det bättre. Men oavsett vad man säger så är det en sak även de måste gå igenom. Såklart med stöttning hela vägen. Det finns stöd för barn som behöver få prata med någon utomstående.

För barnets skull

Som förälder vill man alltid barnets bästa, men ibland kan det vara svårt att tänka klart. Kan ni inte alls komma överens om umgänget med barnen kan det leda till en umgängestvist. Förhoppningsvis är detta något ni kan lösa själva, eller med hjälp av familjerätten.

Familjerätten finns i varenda kommun och det är frivilligt att ta deras hjälp. Många behöver hjälp av dem. Det finns även de fall där det går upp till domstol som får ta besulten gällande umgänget. Är barnet gammalt nog tar man även hänsyn till dennes önskemål och åsikter.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ingen bestämmer över din kropp

Att återhämta sig från att ha varit med om en våldtäkt kan ta många år, om såren överhuvudtaget läker alls. Det är viktigt att samhället sluter upp för den som blivit utsatt för övergrepp.

Många män var det vars övergrepp på kvinnor blev vida känt i samband med me too-året 2017. I många olika branscher gick kvinnor, för det var i regel kvinnor, ut med hur de på olika sätt blivit systematiskt trakasserade eller till och med våldtagna under en längre tid. Martin Timell och Soran Ismail var två anklagade män som uppmärksammades av media, men ingen av dem blev fällda. Det innebär naturligtvis inte per automatik att en våldtäkt inte ägt rum, utan enbart det faktum att man inte lyckats bevisa att så har skett. Dessa två tv-kändisar var långt ifrån de enda som anklagades, och många andra blev också fällda.

Nej betyder alltid nej

Även om det kan ta lång tid för sådana som Martin Timell eller Soran Ismail att återhämta sig från anklagelserna, så är det ingenting mot vad någon som faktiskt har blivit utsat för övergrepp behöver stå ut med. För resten av deras liv ska en sådan person leva med stressen av att en man höll ner hens armar, höll för hens mun och lade sig själv på hen innan han trängde in i personen. Han hade tagit sig friheten att bestämma över någon annans kropp. Ingen har någonsin rätt att ta på sig det tolkningsföreträdet. Ett nej är alltid ett nej. Alltid.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik