Skyddsrumsbesiktning – för allas säkerhet

Det är viktigt att säkerställa befolkningens trygghet i händelse av ett anfall. Genom skyddsrumsbesiktning blir man säker på att skyddsrum uppfyller lagkraven.

Vi lever i bistra tider. De allra flesta nu levande svenskar har faktiskt aldrig tidigare behövt uppleva fullt så oroliga tider som de som råder för närvarande. Varje ny generation har fått det bättre än den föregående. För dagens ungdomar så hör första och andra världskriget till historien, liksom den stora depressionen under 1930-talet.

Goda tider har lett till avrustning. Försvarets anslag har minskat. Beredskapsförråden har nästan försvunnit. Behoven av skyddsrum har verkligen inte prioriterats. Men tiderna förändras, åter igen. Det är hög tid att ta igen det som försummats. Säkerhet och beredskap behöver sättas i fokus igen. Det råder det ingen tvekan om.

Skyddsrumsbesiktning utförs av certifierade konsulter

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har ansvar för de skyddsrum som faktiskt finns i deras byggnader. De ska vara funktionsdugliga och uppfylla de lagkrav som ställs. Det duger inte att göra cykelförråd av dem och hoppas på att de aldrig ska behöva användas till något annat.

För den fastighetsansvarige som aldrig behövt fundera över kraven är det förstås inte helt enkelt att veta om skyddsrummet eller -rummen uppfyller dessa. Räcker det att städa ut cyklarna eller finns det något som behöver åtgärdas? Det är då man har nytta av konsulter som utför besiktning av skyddsrum. Dessa har certifierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det betyder att man helt tryggt kan lämna över frågorna i deras händer.